CHANGE LANGUAGE

Bezpieczne użytkowanie

Aby uchronić swoje dziecko od wypadków w czasie używania KiddyGuard® Avant, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ten produkt jest zgodny zarówno z europejskimi normami 1930:2011, jak i z amerykańskimi normami ASTM F1004-13. Poniższe ostrzeżenia są zgodne z wymienionymi normami.

 • OSTRZEŻENIE - Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.

 • OSTRZEŻENIE - Nigdy nie używaj KiddyGuard® Avant, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.

 • OSTRZEŻENIE - Bramka ochronna nie może być mocowana w otworach okiennych.

 • Ta bramka ochronna jest tylko do użytku domowego.

 • Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci, zamontuj bramkę KiddyGuard® Avant w sposób bezpieczny i używaj ją zgodnie z tą instrukcją obsługi.

 • KiddyGuard® Avant nie powinien być narażony na uszkodzenia mechaniczne, np. uderzenia ostrymi, ciężkimi przedmiotami czy zadrapania pazurami zwierząt lub ciągnięcia w górę i w dół. Spowoduje to uszkodzenia.

 • KiddyGuard® Avant posiada zarówno ręczny jak i automatyczny system zamykania. Jednakże zawsze upewnij się, że mechanizm zamykający został prawidłowo zabezpieczony po zamknięciu bramki.

 • Stan ogólny KiddyGuard® Avant oraz mechanizmy zabezpieczające powinny być regularnie sprawdzane, ze szczególnym uwzględnieniem mocowań oraz sprawności mechanizmu zamykającego.

 • Nie pozwalaj dorosłym, dzieciom lub zwierzętom domowym wspinać się lub przechodzić pod bramką ochronną: może to spowodować uszkodzenie lub poluźnienie bramki i być przyczyną wypadków.

 • Należy zaprzestać używania bramki, jeśli dziecko jest w stanie się na nią wspiąć lub ja poluźnić.

 • Przeznaczone do użytku przy dzieciach w wieku od 6 do 24 miesięcy. Ten produkt nie jest w stanie zapobiec wszystkim typom wypadków. Nigdy nie pozostawiaj swojego dziecka bez nadzoru.

 • Dodatkowe akcesoria oraz części zamienne powinny być zakupione tylko od producenta lub dystrybutora.

 
 
 
NASZE PRODUKTY
OBSŁUGA KLIENTA
SPOŁECZNOŚĆ & MEDIA
 
BUGGYBOARD™
KIDDYGUARD®
NOSIDEŁKO LASCAL M1
POMOC I WSPARCIE
INSTRUKCJA MONTAŻU BUGGYBOARD
GDZIE KUPIĆ
MAPA STRONY
"JEŹDŹCY BUGGYBOARD"
PRASA
VIDEO

Google Plus Facebook Twitter YouTube Scribd

 
     
© Lascal Limited 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.